Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tiszta lehetségesség törvényszerűsége az életünkben

2015.12.11

Az élet minden folyamata mögött hét törvény, törvényszerűség van, amelyek megteremtése Ön-mag-unkban és életünkben az egységet hozza el számunkra. Az isteni tudatot, létet, amely képre lettünk alkotva és ahonnan nagyon messze kerültünk el.

Minden teremtés forrása a tiszta tudat... a tiszta lehetségesség keresi kifejeződésének módját, hogy a megnyilvánulás-mentes állapotból a megnyilvánulásra jusson.

Amikor ráébredünk, hogy valódi Önvalónk a tiszta lehetségesség egyik mezője, akkor azzal az erővel kerülünk összhangba, amely a világegyetemben mindent létrehoz.

Kezdetben nem volt sem lét, sem nem-lét,
A világ mindenestül megnyilvánulás-mentes energia volt...
Az Egy lehelet nélkül lélegzett, önhatalmából, Semmi más nem létezett...

A Teremtés himnusza, Rig Veda „

is.jpgA tiszta tudat mentes az egyéni érdekektől, minden esetben tisztában van mozdulatai, cselekedetei, gondolatai és ebből alakuló körülményei esetleges következményeivel s ennek fényében teremt, cselekszik, beszél, kér….. Ez egyfajta lelassulást és állandó jelenben lévőséget kíván. Nem a múlt megszokásait cselekszi és nem egyéni érdeket keress elsősorban a jövőben…

A Tiszta lehetségesség törvénye akár az Egység törvénye is lehetne, mivel az élet végtelen változatosságának alapja egyetlen, mindent átható szellem.

A tiszta lehetségesség mezője saját Önvalónk. Minél mélyebben megtapasztaljuk valódi természetünket, annál közelebb jutunk a tiszta lehetségesség mezőjéhez.

Az Önvaló vagy a befelé mutató mozzanatok megtapasztalása azt jelenti, hogy belső támpontunk a saját szellemünk és nem a tapasztalásunk tárgyai. A befelé irányulással szemben áll a tárgyi világra irányulás.  A tárgyi világ és az az igény, hogy helyesléssel találkozzunk, uraljuk a dolgokat és külső hatalommal rendelkezzünk - mind a félelemből fakadnak. A tárgyi világra irányulásban a belső támpont saját énünk. Énünk azonban nem az, akik valójában vagyunk. Ez az énünk csupán én-képünk, társadalmi maszkunk, szerep, amelyet játszunk (az életünkben)…….. Valódi Önvalónk, szellemünk, lelkünk - teljesen szabad mindezektől.           Védett a bírálatokkal szemben, nem keltenek benne szorongást az élet próbatételei és nem érzi magát senkinek alárendelve. Ugyanakkor mégis alázatos és mások felettinek sem érzi magát, mivel mindenki másban is meglátja ugyanazt az Önvalót; a különféle megje-lenési formákban ugyanazt a szellemet.

A tárgyi világra irányulásból fakadó erő mivel az énre alapul, csak addig tart, amíg jelen van a tárgy, amire irányul. Egy társadalmi tisztség vagy a sok pénz……..                                                                                                                 Az Önvalóra alapuló erő állandó. Ennek fontos jellemzői érvényesülnek pl. vonzza azokat az embereket és dolgokat, amelyek közelségét akarjuk. Megbűvöli, elbüvőli az embereket, helyzeteket és körülményeket, hogy vá-gyainkat támogassák. A természet törvényeiből fakadó támogatásnak is mondhatnánk ezt.

Hogyan alkalmazhatjuk A tiszta lehetségesség törvényét?

Az út ehhez az elcsendesedés, a meditáció és az ítélkezés mentesség napi gyakorlata. Biztosítsunk magunknak csendet, minden nap egy adott időre. Ez lehet kétórá-nyi, de ha soknak tűnik ennyi, legyen egyórás időszak. Időnként azonban szánjunk erre hosszabb időt, egy egész napot, két napot, vagy akár egy egész hetet. (zarándok utak)

Naponta egyszer, ideális esettben kétszer (reggel és este) meditáljunk. Ebben a tiszta csend világában megmutatkozik, hogy minden mindennel (kölcsönösen) összefügg, mindent átfogó erő hangol össze. A Teremtés végső alapjainál minden mindennel összekapcsolódik.

A csend a vágyak megnyilvánulásának előfeltétele, mivel a csendben alakulnak ki a kapcsolódások a tiszta lehetségesség mezőjével, amelyben aztán a számtalan részlet összehangolódik a megvalósuláshoz.

Képzeljük el, hogy kicsiny követ dobunk egy csendes tó vizébe, és az hullám fodrokat kelt. Aztán egy idő után, amikor a hullámok elülnek, újabb követ dobunk a vízbe. Pontosan ez történik, amikor a tiszta csend mezőjébe lépünk és szándékainkat bevisszük oda. Ebben a csendben még a leggyengébb óhaj is hullámokat kelt az egyetemes tudat közös alaprétegében, amely mindent mindennel összekapcsol.

A nem minősítés gyakorlásának tudatos szintre hozása, sokkal fontosabb az egyéni életünkben, mint hinnénk. Az állandó értékelés, osztályozás/besorolás, címkézés, elemzés zűrzavarba taszítja a belső párbeszédet Ön- mag-unkban. Ez a zűrzavar aztán gátolja az energiaáramlást a tiszta lehetségesség mezője és az ember között. A szó szoros értelmében leszűkíti a gondolatok közötti Köztes teret. Amikor az ember leszűkíti ezt a Köztes teret, a tiszta lehetségesség mezőjével és a végtelen alkotóerővel való kapcsolatot szűkíti le.

„A Csodák világában (Course in Miracles) van egy ima, amely a következőt mondja: "Ma semmilyen alkalommal nem minősítek." A nem minősítés csendet teremt a gondolatvilágban. Jó ötlet tehát ezzel az elhatározással kezdeni a napot, és végig a nap során, minden alkalommal, amikor minősítésen kapjuk magunkat, emlékezni erre.”       Ha túl nehéz feladatnak látszik ezt az egész nap folyamán megtenni, egyszerűbb elhatározás is lehetséges: "A következő fél órában nem minősítem a dolgokat", vagy "A következő órában megtapasztalom a minősítésmentes szemléletet". Fokozatosan lehet aztán ezt kiterjeszteni az egész napunkra.

Töltsünk időt közvetlen közösségben a Természettel. Ez megérezteti velünk az élet valamennyi eleme és az összes erő közötti összhangot, és az élet egészének egységét. Folyó, erdő, hegy, tó vagy tenger-part bármelyike a Természet intelligenciájával kapcsolódik, és segít elérni a tiszta lehetségesség mezőjét.

Meg kell tanulnunk lényünk legbenső lényegét elérni. Ez a valódi lényeg az "én" mögött van, bátor és szabad, bírálat nem sérti, nem fél semmilyen kihívástól. Senkinek nem alávetett, senki fölé nem rendelt, bűverővel és misztikummal telített.

Valódi lényegünk elérése betekintést ad kapcsolataink tükrébe is. Hiszen minden kapcsolatunk az önmagunkhoz való viszonyunk tükre.

Ha például bűntudat, félelem vagy kiszolgáltatottság érzés kínoz egy embert, akár pénzzel, akár sikerrel vagy bár-mi mással kapcsolatban, akkor ezek a saját személyiségének alapelemeiként élő bűntudat, félelem és kiszolgáltatottság-érzés tükröződései. Csak az hozhat igazi gyógyulást, ha Önvalójával bensőséges kapcsolatba kerül. Amikor azonban valódi Ön - valónk ismeretére jutunk, megértjük valódi természetünket és erre alapozzuk életünket, többé nem fogunk bűntudatot, félelmet vagy kiszolgáltatottságot érezni, sem pénz, sem anyagiak, sem vágyak beteljesülése miatt. Azonban ez az állapot nem azonos az első pillanatra hasonló külsőségekkel rendelkező nem törödés és felelőtlenség állapotával! Minél jobban ráhangolódunk a Természet hullámaira, annál elérhetőbbé válik számunkra a végtelen és korlátok nélküli alkotóerő az ehhez kapcsolódó tiszta kreativitás és cselekedet.

 Ezzel aztán létrehozzuk a dinamikus tevékenység lehetőségét, holott ugyanakkor belül az örök, végtelen alkotóerő nyugalma hat. A csendes, végtelen, határtalan gondolatvilág és a dinamikus, határozott egyéni gondolatvilág e tökéletes együttese rendkívüli egyensúlyban, egyszerre egyesíti a nyugalmat és a tevékenységet. Az ellentétek - a nyugalom és a dinamizmus - ilyen egyidejű együttlétezése függetlenné tesz helyzettől, körülményektől, emberektől és dolgoktól.

Összegzés az élet törvényének egyéni életemben való alkalmazására:

is-1.jpgNaponta időt szánok a csend gyakorlására és a meditációra. Először csak szoktatom magam e cselekedetre, kis időtartammal, ugyanakkor rendszeresen, lehetőleg ugyanabban az időszakában a napnak.

Minden nap időt szánok arra, hogy tudatosítsam magamban a körülöttem megnyilvánuló természetet és ezzel tudatosan közösséget hozok vele létre. Észreveszem a madarak énekét, hallgatom a szél üzenetét, a hullámok morajlását…..

Gyakorlom a minősítés nélküli létet. Először tudatosan figyelve, fél órát…..majd az időszakokat tágítva elérem, hogy e folyamat részem legyen s kialakuljon bennem ez a tulajdonság.

A második törvényszerűséggel folytatjuk……..