Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Planetáris számok

2015.05.01

Planetáris számok

A numerológia asztrológiával való rendkívül mély és fontos kapcsolatába most nem mélyednénk bele.  Elég annyi, hogy minden naprendszeri bolygónak megvan a maga helye és szerepe, tehát száma az univerzum, a mi életünk egyensúlyának megtartásában. Az előadás sorozataink spirituális témáiban elég sűrűn kilukadunk, különböző aspektusból az "ami fenn azt lent és fordítva" alaptézishez. Az emberiség számára eddig rejtett törvényeik (fizikai: gravitáció törvénye...., szellemi: vonzás törvénye, ok-okozat törvénye.....) eredetét és magyarázatát nem minden helyzetben (inkarnációban) nem ismerjük, de alkalmazzuk mindennapi életünkben, ha tudatában vagyunk, ha nem. Mert Naprendszerünk működési modellje szerint működik az élet, az ember is. ( javasolt itt elolvasni a fejlődési rendszerek cikket, előadási anyagot)

Ezen felépülés alapján az egészből, egységből elindul a teremtés folyamata, így az élet a Napból indul ki (1-es), onnan elér a Marsig, a Marstól a Merkúrig, a Merkúrtól a Jupiterig, onnan a Vénuszig, majd tovább a Szaturnuszig, s a Szaturnusztól (az elmúlás szimbólumától) visszatér a Naphoz, hogy minden újrakezdődjék. Ahogyan mindennapi életünkben egy év tekintetében, tavasszal éled a természet, s télen elmúlik, pihen, visszahúzódik.

A hónapoknak vannak planetáris számai. Az Állatégöv első száma a 9-es, vagyis a Kos, a tavasz első jegye, március 21-től április 19-ig. Pozitív aspektusát tekintve a Mars bolygó uralja, és 9-es a száma. A 6-os szám periódusa a Bika állatövi jegye: április 20-tól május 20-ig. A Vénusz bolygó uralja pozitív aspektusában. Az 5-ös szám periódusa az Ikrek: május 21-től június 20-ig, s a Merkúr bolygó uralja pozitív aspektusában. A 2-es és a 7-es szám a Ráké: június 21-től július 20-ig. Itt már a Hold uralkodik a pozitív aspektusában. Az 1-es és a 4-es szám az Oroszlánoké, július 21-től augusztus 20-ig. A Nap uralja pozitív aspektusában. Az augusztus 21-től szeptember 20-ig született Szüzek az 5-ös szám második periódusában vannak, s Merkúr bolygójuk ezúttal a negatív aspektusában van.

A Mérleg állatövi jegy: szeptember 21-től október 20-ig a 6-os szám második periódusát mondhatja magáénak, immár a Vénusz uralta negatív aspektusból. A Skorpió a 9-es szám második periódusában, a Mars bolygó negatív aspektusában, október 21-től december 20-ig fejti ki hatását. A Nyilassal ismét visszajön a pozitív aspektus, a 3-as számmal, illetve a Jupiter bolygóval, mégpedig november 21-től december 20-ig. A Bak, december 21-től január 20-ig, a 8-as szám periódusában van, s Szaturnusz bolygója pozitív uralmában. A 8-as második periódusában már a Vízöntők vannak, akik január 21-től február 19-ig a Szaturnusz bolygó által uralt negatív aspektusban meghatározottak. Utolsóként, a téllel, az elmúlással, a tavasz, a megújulás előtt a Halak születnek. Ők a 3-as szám második periódusában, a Jupiter uralta negatív aspektusában, február 19-től március 20-ig tartózkodnak.

Nagyon fontos: ahogy a Nap áthalad az Állatöv egyik jegyéből a másikba, mindegyik jegy elején és végén hét olyan nap van, amelyeket a jegy szegélyének nevezünk. Ezalatt az időszak alatt a hónap száma és azok a tulajdonságok, amelyeket képvisel, még nem olyan erősek, mint a periódus több része alatt, így ez az időszak bizonyos mértékig az elmúlóban lévő jegy minőségével bír, együtt a most hatni kezdő jegy minőségével.

A pozitív és negatív jelző jelentése: a pozitív minőség adja a fizikaibb jellegű és erőteljesebb tulajdonságokat, a negatív inkább a szellemieket. Kettős száma csak a Napnak és a Holdnak van. A Nap ugyanis az Uránusszal összekapcsolódik, a Hold pedig a Neptunusszal.

 

Sok születési számból származtatott numerológiai ismeret létezik. Ezúttal csak az állatövi jegyek figyelembevétele mellett a születési napszámból származtatott számmal dolgozunk. Természetesen az állatöv és a születési nap számának összefüggései is érdekes kombinációra adnak lehetőséget.

Az 1-es szám. A Napot szimbolizálja. A Nap a teremtés, a kezdet. Minden szám belőle származik, az élet alapja. E szám jellemzője a kreativitás, egyediség, pozitivitás. Az egyes számot viselő emberek munkájukban kreatívok, invenciózusak, erősen egyéni nézeteket vallanak, határozottak, nem szeretik a korlátokat, erősek, energikusak, vezetők, tekintélyük van, bármit csinálnak, kitűnnek benne. Férfias, tehát pozitív jellemvonásokkal felruházott a Nap. Ezek a tulajdonságok vonatkoznak bármely hónap 1-jén, 10-én, 19-én, 28-án születettekre, de különösen és duplán azokra, akik az Állatöv Nap Háza uralkodása alatt, tehát július 21. és augusztus 28. között vagy a Nap tavaszi napéjegyenlőségbe való bejutásakor, tehát március 21-től április 28-ig születtek (tehát a Kosok és az Oroszlánok). Az 1-esek jól kijönnek a 4-esekkel, illetve a 2-es és a 7-es szám befolyása alatt születettekkel.

A 2-es szám. A Holdat jelképezi, a Nap nőies tulajdonságait birtokolja. Ez az oka annak, hogy az 1-es és 2-es emberek tökéletesen ellentétes karakterűek, mégis jó kombinációt alkotnak együtt. A 2-es emberek gyengédek, családcentrikusak, a művészetek iránt nagy a vonzódásuk, inkább szellemi, mint fizikai síkon szeretnek létezni, intuitívek. Nem jellemző rájuk a fizikai erő, mint az 1-esekre. Nyugtalanok, izgatottak, kevésbé kitartóak, önbizalomhiányosak, túlérzékenyek. Könnyen válnak melankolikussá. A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármelyik hónap 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én jött a világra. A 2-es hatás fokozott, ha ezek a napok a Hold Házának nevezett időszakra esnek, tehát június 20. és július 27. közöttre (azaz a Rákok). A 2-esek összhangban vannak az 1-esekkel, kisebb mértékben a 7-esekkel.

3-as szám. A Jupiter bolygó tulajdonságait birtokolja. A fő erővonalak egyikében levő, nagyon nagy szerepet játszó bolygó által uralt emberek kifejezetten ambiciózusak, soha nem tudják elviselni, ha alárendelt pozícióban vannak, céljuk a kiemelkedés, az uralomra törekvés és a tekintély megszerzése. A rend és fegyelem emberei, készségesen engedelmeskednek, de ők is megkövetelik az engedelmességet. Magas pozícióban találjuk őket, ott, ahol a megbízhatóság és a lelkiismeret fontos. Hajlamosak a diktátori viselkedésre, büszkék, rendkívül függetlenek, korlátozást nem tűrnek. Sajátos viszonyban vannak a 6-osokkal és 9-esekkel. Hármasok mindazok, akik bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én, 30-án születtek, de duplán vonatkozik a Halak szülötteire, akik február 19-től március 20-27-ig, vagy a Nyilasokra, akik november 21-től december 20-27-ig születtek.

A 4-es szám. Az Uránusz bolygó száma, s az 1-eshez kapcsolódik. Határozott, nagyon egyéni jellemű emberek a 4-es jegyében születettek. Mindenki máséval ellentétes nézőpontból látják, közelítik meg a világot. A vitákban mindig az ellentétes nézőpontot képviselik, nem szeretnek ütközni, mégis szüntelenül kiváltják környezetük ellenkezését. Öntörvényűek, nem tűrik az őket korlátozó szabályokat. Ha nem kedvükre való a dolgok menete, azonnal felfordítják. Csak a saját logikájuk mentén tudnak működni. E tulajdonságok jellemzőek a 4-én, 13-án, 22-én és 31-én született emberekre. S egyéniségük még határozottabban kirajzolódik, ha a Nap és a Hold periódusaiban, tehát június 21.-július 20-27. között, vagy július 21-től augusztus 28-ig jöttek a világra. A 4-es számú emberek nem könnyen szereznek barátokat. Legjobban az 1, 2, 7 és 8-as számok jegyében születettekhez vonzódnak.

Az 5-ös szám. A Merkúr jelképe. Ingatag, csapongó. Az 5-én, 14-én, 23-án született emberek rendkívül jól kommunikálnak, könnyen barátkoznak, jól kijönnek csaknem minden szám képviselőivel, de legfőképpen az 5-ösökkel. Rendkívül nagy feszültségben, idegi izgalomban élő higanyemberek, gyorsan gondolkodnak és cselekednek. Rendkívül impulzívak. Nem szeretik a fárasztó, kitartó munkát, inkább a változások izgatják őket. Született spekulánsok, de nem hazardőrök. Csodálatosan rugalmas a jellemük. Rendkívül gyorsan s maradandó nyom nélkül magukhoz térnek a legsúlyosabb csapásból is. Könnyen kimerítik idegrendszerüket, ingerlékenyek. E tulajdonságok erősebben érvényesülnek azokra az 5-ösökre, akik az Ikrek (május 21. és június 20-27. között), illetve a Szüzek (augusztus 21.-szeptember 20-27.) jegyében születtek.  

A 6-os szám. A Vénusz bolygó jelképe. E szám tulajdonságai uralkodnak mindazokon, akik 6-án, 15-én vagy 24-én születtek, de különösen erősen azokon, akik ezen felül még a Bika (április 20.-május 20-27.), illetve a Mérleg (szeptember 21.-október 20-27.) jegyében születtek. A 6-os számú emberek rendkívüli vonzerővel bírnak külsejükkel és jellemükkel egyaránt. Határozottak terveik végrehajtásában, gyakran csökönyösek, merevek is. Ha ragaszkodásuk valamihez vagy valakihez méllyé válik, hűséges rabszolgáivá válnak szeretetük tárgyának, személyének. Vénusz befolyása nem érzéki, inkább anyai szeretettel jellemezhető. Inkább romantikusak és idealisztikusak. Szeretik a szép dolgokat, otthonuk művészien berendezett, a művészeteket rendkívül kedvelik. A színek, a festmények, a zene hódolói és értői. Bőkezű mecénások, boldogságot és bőséget okoznak mindazoknak, akik a szeretetük bűvkörében vannak. A konfliktusokat és a túlzott érzelmeket kerülik. De ha feldühödnek, küzdelmük a végsőkig kitart. Mindenkivel, de különösen a 3-as, 6-os és 9-es számúakkal tudnak jó kapcsolatot kialakítani.

A 7-es szám. A Neptunusz bolygót jelképezi, tehát e bolygó határozza meg a 7-én, 16-án, 25-én született emberek jellemét, de különösen azokét, akik június 21. és július 20-27. között születtek. Tehát a Hold Házának periódusában. A Neptunusz a Holddal együtt jár. A 7-es számmal jellemzettek kapcsolata a vízzel egyértelmű. A vízhez hasonló tulajdonságú emberek, rendkívül függetlenek, eredetiek és sajátos egyéniségűek. Szeretik a változást, az utazást, nyugtalanok, vonzzák őket a távoli, egzotikus tájak, emberek, széles érdeklődéssel állnak a világban. Sajátos filozófiai életszemléletük van. Nem törődnek az anyagiakkal, bár gyakran gazdagodnak meg eredeti üzleti elképzeléseik révén. Adakozók. Saját vallást alkotnak maguknak, nem követik a kitaposott utat. A képzelet és titokzatosság, az okkultizmusra való hajlam, az intuíció, a jövőbe látás sok 7-est felismerhetővé tesz. A 7-es nők szeretnek jól házasodni, anyagi támaszt keresni. A 7-es és 2-es emberek könnyen megférnek egymással.

A 8-as szám. A Szaturnusz bolygó jelképeként ismerjük. A 8-án, 17-én és 26-án született emberek, de különösen a Bak (pozitív aspektus, december 21.-január 26.) és Vízöntő (negatív aspektus, január 26.-február 26.) havában született 8-asok mély és intenzív természettel és rendkívül erős egyéniséggel vannak megáldva. Szívük mélyén rendkívül magányos emberek maradnak. Általában jelentős nyomot hagyó emberek, csináljanak bármit is az életükben. A végzet emberei. Ha vallásosak, akkor fanatikusak. Ha politikusok, akkor szélsőségesek. Ha valamit véghez akarnak vinni, akkor minden ellenkezés ellenére megteszik, könyörtelen ellenségeket szerezve ezzel maguknak. Ridegnek és tartózkodónak tűnnek, de hallatlan segítőkészséggel fordulnak az elnyomottak felé. Elrejtik érzelmeiket. Nagy sikerek és nagy kudarcok tarkítják életüket. Nincs középút. A 8-asok gyakran néznek szembe nagy fájdalmakkal, veszteségekkel. A Szaturnusz a végzet bolygója. Felfordulás, forradalom, anarchia az egyik oldalon, filozofikus gondolkodás, vallási áhítat, célokra való nagy összpontosítás, a vállalt ügy iránti odaadás a másik oldalon.

A 9-es szám. A Mars bolygó jelképe. Mint az előzőekben megismertük, a Mars pozitív Házában a Kosok (március 21.-április 18-26.), negatív házában a Skorpiók (október 21.-november 20-27.) laknak. Tehát az ezen időszakon belül 9-én, 18-án, 27-én születettekre erősebben érvényesülnek a Mars bolygó személyiségbehatásai. A 9-esek szilárdak, erős akaratúak, elszántak. Ők a küzdők. Küzdelmük eredménye végül a siker. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak, függetlenek. Túl erős 9-esek körül viszályok, háborúskodások vannak, ellentéteket szítanak mindenütt. Bátrak, kiváló katonák, harcosok, nagy tettekre, vakmerőségekre kaphatók, vezérek. Sok sebesülés jelzi életük során 9-es mivoltukat. Nem bírják a kritikát. Ellentmondást sem tűrnek jól. Tekintélyparancsolóak családjuk körében éppen úgy, mint munkájukban. De képesek a szeretetért és szimpátiáért akármit megtenni. A Mars bolygó és a 9-es az erő, az energia, a soha el nem pusztítható anyag, az ember jelképe. A 9-esek a 3-as és 6-os számúakkal jönnek ki a legjobban.

Próbáljuk ki!
 

1968.03.21=30=3 Kos (én)

1963.04.03=26=9 Kos (párom)

1995.11.26=34=7 Nyilas (fiam)

Az Állatégöv első száma a 9-es, vagyis a Kos, a tavasz első jegye, március 21-től április 19-ig. Pozitív aspektusát tekintve a Mars bolygó uralja, és 9-es a száma.

A Nyilassal ismét visszajön a pozitív aspektus, a 3-as számmal, illetve a Jupiter bolygóval, mégpedig november 21-től december 20-ig.

3-as szám. A Jupiter bolygó tulajdonságait birtokolja. A fő erővonalak egyikében levő, nagyon nagy szerepet játszó bolygó által uralt emberek kifejezetten ambiciózusak. A rend és fegyelem emberei, készségesen engedelmeskednek, de ők is megkövetelik az engedelmességet. Magas pozícióban találjuk őket, ott, ahol a megbízhatóság és a lelkiismeret fontos. Sajátos viszonyban vannak a 6-osokkal és 9-esekkel. Hármasok mindazok, akik bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én, 30-án születtek, de duplán vonatkozik a Halak szülötteire, akik február 19-től március 20-27-ig, vagy a Nyilasokra, akik november 21-től december 20-27-ig születtek.

 

A 7-es szám. A Neptunusz bolygót jelképezi. A Neptunusz a Holddal együtt jár. A 7-es számmal jellemzettek kapcsolata a vízzel egyértelmű. A vízhez hasonló tulajdonságú emberek, rendkívül függetlenek, eredetiek és sajátos egyéniségűek. Szeretik a változást, az utazást, nyugtalanok, vonzzák őket a távoli, egzotikus tájak, emberek, széles érdeklődéssel állnak a világban. Sajátos filozófiai életszemléletük van. Adakozók. A képzelet és titokzatosság, az okkultizmusra való hajlam, az intuíció, a jövőbe látás sok 7-est felismerhetővé tesz. A 7-es és 2-es emberek könnyen megférnek egymással.

 

A 9-es szám. A Mars bolygó jelképe. Mint az előzőekben megismertük, a Mars pozitív Házában a Kosok laknak. A 9-esek szilárdak, erős akaratúak, elszántak. Ők a küzdők. Küzdelmük eredménye végül a siker. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak, függetlenek. Túl erős 9-esek körül viszályok, háborúskodások vannak, ellentéteket szítanak mindenütt. Bátrak, kiváló katonák, harcosok, nagy tettekre, vakmerőségekre kaphatók, vezérek. Nem bírják a kritikát. Ellentmondást sem tűrnek jól. De képesek a szeretetért és szimpátiáért akármit megtenni. A Mars bolygó és a 9-es az erő, az energia, a soha el nem pusztítható anyag, az ember jelképe. A 9-esek a 3-as és 6-os számúakkal jönnek ki a legjobban.


Már ez a csekély numerológiai és asztrológiai ismeret is érdemes a kipróbálásra! Érdemes összevetnünk saját születési számunkat, naprendszerbeli csillagjegyünk számát s a hozzá kapcsolt tulajdonságokat. Ha a kettő egyezik, egyszerűbb a kép. Ha nem, a kettő kombinációjában szintén megtalálhatjuk magunkat. S érdemes egy pillanatig elidőznünk a számok egymással való szinkronjánál, s talán jobban megértjük a saját kapcsolatainkban meglévő harmóniát vagy aszinkronicitást.

 

Ezek a tények ebből az aspektusból. Ha az információt tudás szeretetével alkalmazzuk akkor nincsenek negatív vagy pozitív dolgok jellemek, állatövijegyek csak lehetőségek, amelyekkel élhetünk és jokor alkalmazhatjuk őket.

Kívánok mindenkinek tartalmas hosszú hétvégét és szeretettel teli pillanatokat, amelyeket ne feledjünk el tudatosítani, megélni.

Orlovszky Andrea (sárga felhangos ember 252 Kin)

 Forrás:Piac és Profit Magazin 2003/02. szám