Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hallowen....hol tartunk 2016-ban

2016.11.01

Hallowen

 

 

hallowen.jpg…….A temetőbe való "zarándoklás", koszorúzás, gyertyagyújtás és elmélyülés helyett (mely önmagában sokszor szintén nem a halállal és önmagunkkal szembesíti az embert, hanem csupán az elhunytak emlékével), sokan népszerű, vidám jelmezes-maszkos-ivós "bulizást" terveznek be szórakoztató programként,  és nagyon úgy tűnik, hogy ez valójában abból fakad, hogy az „elamerikanizálódó” modern nyugati társadalmak menekülnek a halálnak még a gondolatától is, nemhogy az azzal való szembenézés, az elkerülhetetlen  tudatosítása, vagy akár a tudatosítás utáni belátás adta lehetőség fontossága elől: a "halloween-party módija" egy remek ürügy, egy, a társadalom által hitelesített alkalom és módszer a halálnak, mint fenoménnek erre az öntudatlan elleplezésére…

Azzal, hogy erre a „bulizással””mentséget” kaptunk tulajdonképpen sikeresen újból elterelődött a figyelmünk a kozmikus tanítások és az ősi tudások felébresztéséről ÖN-MAG-unkban.

Mind a buddhizmus alaptanításaiban, mind a magasabb buddhista irányzatokban kardinális jelentősége van a halál tudatosításának, az azzal való szemtől-szemben ülésnek, a halál-meditációknak (pl. a kilenc temetői kontempláció, Tibeti halottaskönyv, stb). 

 

A nagyobb modern, laikus tömegek - egy-egy szerettük vagy ismerősük konkrét elvesztését leszámítva - rendszerint a halottak napján találkoznak, illetve "kvázi-foglalkoznak" mélyebben a halál gondolatával és jelenségével, ugyancsak halott szerettük, ismerősük emléke kapcsán. 

 

A "halottak napja"-ként emlegetett konvencionális ünnep azonban igencsak kezd átalakulni valami "mássá". 

 

 

 

 

 

Nézőpontok ma is létező vallások részéről:

Hindu

Elsőnek a késői szent iratokban, az Upanishadokban jelenik meg a Szamszara, az újraszületések örök körforgásának fogalma. A cél, az újraszületésektől való megszabadulás és a teljes boldogság honába, a Nirvánába való megérkezés, bejutás.
(Upanishadok: értékes szent írások, melyek a szellemi fegyelemről és a szellemi kalandozások dicső gyümölcseiről szólnak. Szamszára: az újjászületések folyamata.)
( Forrás: http://www.ptt.yu/korisnici/y/z/yz7mgj/reinkar/reinkar.htm )

Buddhista

„Értsd meg, hogy ez a test, amelyet mindenáron igyekszel fenntartani, egy nap cserbenhagy majd… Újjászületésed során az legyen a célod, hogy a spirituális út hátralévő lépéseit lehetővé tévő testbe és körülmények közé szüless.” (Dalai Láma)
„Mindenki meghal, ám egy halott sincs” - tartja a tibeti mondás.
( Forrás: http://konyv.tuja.hu/newsdesk_info.php?newsdesk_id=2111 )

A buddhizmus és a dzsainizmus (i. e. 6. sz.) olyan reformmozgalomként jelent meg, amely végül is elvált a hinduizmustól. Buddha szerint a hétköznapi értelemben vett, maradandónak vélt „én” csak változó részek (szkandhák) változó halmaza, tehát illúzió. Mivel az én illúzió, az én vándorlása is az, ezért a buddhizmus tagadja a lélek vándorlásának valóságos voltát.
( Forrás: http://www.apologia.hu/teahaz/reinkarnacio%20eloadasjegyzet.pdf )

Zsidó

A túlvilágról szóló zsidó elméletet főként a Talmud fejti ki az Írás értelmezése alapján. Mivel ez volt az egyik fő pont a szadduceusok a hagyományos törvénnyel durván szembehelyezkedő korabeli szekta és a bölcsek közti vitában, alapvető helyet foglal el. A judaizmusra jellemző módon nem került meghatározásra, hogy milyen a túlvilág, mit jelent pontosan a halálból való föltámadás, hol és hogyan történnek meg ezek a dolgok, mit kell hinnie az embernek. Az egyes rabbiknak a Talmudban található feltételezései és a középkori szaktekintélyek sejtései rendkívül különbözőek. A judaizmus a cselekményeket illetően szabatos. A gondolat és az elmélet cseppfolyós marad benne. Ezért nem tudom leírni a judaizmus túlvilág- és feltámadásképét. Része a vallásnak, hogy van odaát, hogy Isten megtartja a porban aluvóknak adott szavát. Saját véleményem részletezése híján nem tudok sokkal többet mondani az olvasónak.
(Herman Wouk)
(Forrás: http://www.zsido.com/konyvek/en_istenem/48/797 )

Katolikus

Az élet teljessége nem csak az életet érinti. Jézus az Evangéliumban a testek feltámadásáról beszél: "Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem." (János 11,25-26)
Krisztus testben támadt fel. Tanítványai látták a sebhelyeket kezén, a lábán és az oldalán. Evett és ivott velük együtt. De nem földi életét folytatta tovább. Megdicsőült testben támadt fel. 2000 éve ezt vallja minden keresztény. (Yves de Boisredon atya és Hervé-Marie Catta)
( Forrás: http://www.1000questions.net/hu/vimor-hu.html )

Szcientológia

A Szcientológusok az ember spirituális lényegét a „thetán” fogalmával ragadják meg, mely ekvivalens a lélek hagyományos fogalmával. Úgy tartják, a thetán halhatatlan, és az elmúlt életekben számos testet öltött már magára. Az elmúlt életekkel foglalkozó Szcientológia doktrínáknak számos közös vonása van a számszara, illetve a lélekvándorlás buddhista tanaival. (Szcientológia – Egy mai vallás elmélete és gyakorlata) (A thetán a az „életerő” egyéni egységét – a szellemi lényt jelenti, aki maga a személy. Ezt a szót L. Ron Hubbard a görög théta betűből származtatta.)
( A Szcientológia, L. Ron Hubbard szavak bejegyzett védjegyek, amelyek a Religious Technology Center tulajdonában vannak, használatuk annak engedélyével történik. )
(Forrás: http://hungarian.theology.scientology.org/ )

„A kozmosz és a történelem

 

Különbségek vannak azonban abban, ahogyan az alapvető elképzeléseket megtapasztalják és gyakorolják a vallástörténelem különböző időszakaiban. A vallás történelme három fő korszakra osztható, amelyek a kultúra szintjeinek felelnek meg. Az első a vadászó és gyűjtögető népek korszaka (paleolitikum). A második az ősi földművelés korszaka a kb. 12.000 éve felfedezett földműveléstől kezdve (neolitikum). A harmadik korszak napjaink nagy vallásainak – a judaizmusnak, buddhizmusnak, kereszténységnek, iszlámnak, hinduizmusnak és a kínai vallásoknak – időszaka. E vallások alapítóinak többsége nagyjából i.e. 500 és i.sz. 500 között élt. Írott szent könyvek és az alapító kinyilatkoztatásainak történeti feljegyzései jelentik törvényszerűen e vallások középpontját, mert ezek az írás felfedezése után keletkeztek. Mélyebb szintről nézve üzenetük egy új típusú emberi vágyakozáshoz és önmagára ébredéshez szólt, amit az akkori írással rendelkező, és összetett korok gerjesztettek.

Teozófiai szóhasználattal élve azt mondhatjuk, hogy az ősi vadászó és gyűjtögető korszak megfelel a lemuriai gyökérfaj idejének, az ősi mezőgazdaság és a régmúlt birodalmak vallási világa Atlantiszénak felel meg, a jelen kor történelmi vallásalapítóinak vallásai pedig az ötödik gyökérfajjal és szellemi útkeresésével azonos. Lehetséges, hogy most a létezés egy új spirituális útjának elágazása jött el a világra, ami sokban fog különbözni attól, ami eddig volt, mint ahogyan mindhárom eddigi szakasz is különbözött elődjétől?

Mielőtt ilyen kérdésekre válaszolni tudnánk, vissza kell térnünk az ősi vallásokhoz és jellemzőikhez. Megközelítésünk most az, hogy az írásbeliség előtti vallás. Másik mód az ősi vallás – a vadászok, gyűjtögetők és a régmúlt földművesek vallása – formáinak beazonosításához, ha a kozmikus vallás kifejezést használjuk. Ez olyan vallást jelent, ami főleg a szent helyek köré összpontosul: a szent hegyek, megszentelt erdők, a Nap és a Hold, a természet erőinek és a falvak kegyhelyeinek köre. A kozmikus vallás naptárának középpontjában az évszakok változása van, az a téli napforduló (az északi féltekén azonos az újévvel, ami általában a legnagyobb ünnep), a nyári napforduló, a tavasz és az ősz, a vetési imádságok és az aratási hálaadás.

Ez a kozmosz alapú naptár ellentétes az alapított vallások naptárának ünnepeivel, amelyek inkább történelmi eseményeken alapulnak: Karácsony, Húsvét, Wesak ünnepe (Buddha születése, megvilágosodása és belépése a nirvánába), és Laylat al-Quadr (a hatalom éjszakája), a megemlékezés arról, hogy Mohamed próféta megkapta a Koránt. A szent helyek ugyancsak történelmi helyszínek, mint például Jeruzsálem, Bodh Gaya és Mekka.

Azonban egy rövid átgondolás után beláthatjuk, hogy e vallások történetiségének tagadhatatlan fontossága ellenére, közvetlenül a felszínük alatt szinte minden esetben az ősi vallás húzódik meg. Például a Karácsony a keresztények számára megemlékezés egy történelmi eseményről, amiről azt mondják, hogy az egész történelem ott fordult más irányba. De gondoljunk a karácsony szimbolikájára: a fény ünnepe az év legsötétebb időpontján, egy új év kezdete, egy feldíszített és megszentelt fa, ami Krisztust jelképezi. Ez Yggdrasil-ra emlékeztet, a kozmikus fára, amely a Föld közepéből nő ki a mennyországig a régi germán vallásban, és Németország az, ahonnan a karácsonyfa származik. Ez a fénylő fa eredetében nemcsak kereszténység előtti, hanem a kozmikus vallás egyik kifejeződése is, spirituális jelentését az évszakok változása adja, a természet tájékozódási pontjainak – mint a fák és a hegyek – megszentelt jelentése, a szimbólumok tiszta, idéző hatalma, mint a fény és a ragyogás, a család örökké tartó fontossága a spirituális életben és az ünnep szentséges, minden mástól különálló ideje.

Aztán itt van a narancs-fekete ünnepünk, a maga lidércfényes atmoszférájával és a boszorkányokról szóló meséivel a fagy és a hulló falevelek idején. A Halloween talán a legrégibb ünnep, ami része az általános amerikai kultúrának. A kozmikus vallás egyik, szinte tiszta emléke, és annak nem kevés motívumát olvasztja egybe. A keresztény időkben Mindenszentek napjának előestéjeként fennmaradva, a Halloween eredetileg Samhain, az ősi britonok és druida papjaik őszi ünnepe volt. Ez volt a keltáknál és az angolszászoknál az újév. Mint az aratási ünnep és az újév mindenhol, a Samhainnak olyan motívumai voltak, mint az elszámolás, a szeptemberi holdtölte, a tél előtti utolsó aratás megünneplése, a halottak visszatérése, hogy meglátogassák az élőket, egy új tűz gyújtása, hogy megvilágítsa az utat, és a szellem melengetése, amint az év legsötétebb, leghidegebb ideje közeledik. A világ teremtése előtti káosz időleges visszatérését, és ennek következtében a káosz sötét és hátborzongató szülötteinek elszabadulását sugallta. A gyerekek maszkjai és játékai mögött az ősi kozmikus vallásnak az évszakok változása felé irányulása húzódik meg, sokkal inkább, mint bármilyen történelmi esemény, ez az az idő, amikor a belső valóság feltárul.

……….. Az univerzum gyermekei vagyunk, annak szent helyeivel és átalakulási időpontjaival, amiket asztrológiailag a Nap állatövön keresztül történő éves vándorútja képvisel. Ugyanakkor szellemi fiai és lányai is vagyunk a nagy vallásalapítóknak, akikről a teozófiában a Bölcsesség Mestereiként beszélünk, akik az univerzum mögött meghúzódó mérhetetlen tudás egyes részeit felfedik, különböző szavakat és szimbólumokat használva különböző helyeken és időkben……..

Körben-járás életen és halálon keresztül

 

Az ősi közösségekben az az elképzelés, hogy a lélek az ember elválasztható, halhatatlan része, széles körben elterjed volt. De azok az elgondolások, hogy mi történik a halál után, nagyon változatosak. Tulajdonképpen általános egy olyan elképzelés, hogy több lélek összegyűlik különböző halál utáni helyszíneken, az egyik lélek a család körül marad, egy másik valamilyen büntető helyszínen tartózkodik, még másik az ősökhöz csatlakozik, megint másik pedig egy paradicsomi világba kerül.

Egy elhunyt lélek – egy vagy egy a sok közül – maradhat közel az otthonához, ahol ki kell engesztelni egy közeli sírnál vagy síremléknél. Néha ezeket a szellemeket táncosok személyesítik meg szertartásokon, gyakran maszkokat öltve. Az ősök szellemei – különösen Afrikában – nagyhatalmúak, rákényszerítik a hagyományos eljárásokat utódaikra, és közbelépnek, hogy segítsenek a válságos helyzetekben.

Egy másik elképzelés az, hogy a szellemek a halottak távoli földjére távoznak, talán egy ismert, de távoli szigetre vagy hegyre, talán egy misztikusabb helyre, mint az ausztrál „Álomországba”. Gyakran azonban az a föld nem annyira különös paradicsom, mint inkább ennek a világnak a tükörképe, ahol az élet szinte ugyanúgy folyik, mint itt, bár talán kellemesebben, szelídebb napokkal és bőséges étellel. Végül néha azt is gondolják, hogy a halottak újra testet öltenek ugyanabban a törzsben vagy családban.

A halál utáni élettel kapcsolatos ősi elképzelések közül sok minden visszatükröződik a teozófiában, a különböző – fizikai, éterikus, asztrális, mentális, buddhikus, atmikus – testekről szóló tanításokban, amelyek a fizikai halálkor szétválnak, és különböző sors várhat rájuk a valóság különböző síkjain. Azonban vannak olyan ősi hagyományok is, amelyekben a halál utáni életbe való átlépés nem automatikus, hanem felkészülést igényel beavatások formájában…….

…………A legtöbb ősi kultúra számára az élet beavatások sorozata, ezek azok, amiken keresztül a legjelentősebb hatalmi jelképeket megkapják, és az élet és halál legmélyebb misztériumait feltárják.

Az alkalomhoz illően a beavatás fájdalmas próba, mint a születés és a halál.

………..A teozófia is beavatások sorozatának tekinti az életet, és gyakran belső tapasztalásokról beszél, ami egyenértékű a beavatással…

Forrás: Részlet a Teozófia társaság Világvallások című anyagából”

 

 

A napi meditációk, kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből, a hónapok témái, feladatai, csoportosításai a következők………….

JANUÁR:                   ÖNBIZALOM

 

FEBRUÁR:                EGYENSÚLY

 

MÁRCIUS:                 KITARTÁS

 

ÁPRILIS:                   ÖNZETLENSÉG

 

MÁJUS:                     RÉSZVÉT

 

JÚNIUS:                     IGAZSÁG

 

JÚLIUS:                     ODAADÁS

 

AUGUSZTUS:           TISZTASÁG

 

SZEPTEMBER:         EGYÜTTÉRZÉS

 

OKTÓBER:                BÁTORSÁG

 

NOVEMBER:             INTUÍCIÓ

 

DECEMBER:             TOLERANCIA

Október utolsó napjának gondolata, amin érdemes elmeditálnunk…

 

okt. 31.       Testvérem, nehéz a feladatod, de odaadásod és önzetlen buzgóságod támogasson és erősítsen az Igazság ügyében… Testvérem, maradj bátor és türelmes és – előre!

S

 

Novemberben az intuíció, megérzés kerül tanulásunk figyelemközpontjába, rögtön az első napján a halottak napjával.

„Használd akaraterődet és legyen az Igazság és a kifürkészhetetlen Isteni Jelenlét áldása rajtad és segítsen megnyitni intuíciódat.”

S.

                   November első napjának meditációs gondolatával kívánok minden KINnek tartalmas és békés, ÖN-MAGával szembenéző, csendes Hallowent.              

 

„nov.1.          Az okkultistáknak sohasem volt szándékában, hogy a komoly és határozott tanulmányozó előtt igazán elrejtsék azt, amit írtak, csak inkább a biztonság kedvéért zárták be felvilágosításaikat jól záródó, biztonságos dobozba, amelynek kulcsa az intuíció.”

 

Orlovszky Andrea