Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar nyelv és az eddig tanultak rezgésének üzenetei

2017.02.19

Magyar nyelv és az eddig tanultak, nyitó előadás

A  „leg” leképezhetőbb nyelv

Ezt Szobon egyetem 2002- ben etimológiai tanszéke vizsgálatot indított, amelynek a célja az volt, hogy betáplálják egy nagyon nagyszámítógépbe - ámító gépbe, azt hogy az összes élő és holt nyelv hogyan tartalmazza az ősi egyetemes összefüggéseket

Vizsgálat eredménye: a magyar nyelv 68 %, az összes indueurópai nyelv olyan 4-12 % között végzet,

a hindu, szanszkrit, tibeti, ó török ezek valahol olyan 10-20% között végeztek…..

Régi gondolkodásmód /módunk képekben jelent meg. Ezt a gondolkodásmódot ismerni célszerű, hogy legyen mihez kapcsolni a jelenlegi gondolkodás módszerét és azok összefüggéseit.

És ha már a magyar nyelv és annak játékainál, rezgéseinél tartunk, akkor a régi szót olvassuk vissza..

régi - ígér  is benne van a fény a teremtés elsőszámú koordinátora, de még a fotoszintézis is és az  

”-ig” az lehet valaminek a határa.

Régi gondolkodásmód megértéséhez a már említett vizsgálat alapján sokat segít a nyelvünk, ugyanakkor ezt rohanva nem lehet csinálni. A mai világunk rohan, amit úgy hívunk üzleti világ. Nézzük meg ez mit jelent.

üzleti világ - űzzük a létet….rohanva „bölcsülni „-=bölcs -ülni nem lehet, ebből ered a tanul, figyel= figy-ül, halkul=hall-ül

taro kártya= az taro kép

Tehát ha jövőre vonatkozóan kaptok egy feladatot, akkor megkérdezzük, hogy képesek vagytok e rá. Ez mit jelent? Azt, hogy van e képed a megvalósításra. Ennek az ellentét párja a képtelen ez a kép hiánya, amiről nincs, képünk azt valószínűleg nem tudjuk megvalósítani.

ítélet=itt élet megújulás lehetősége van

Tarora visszatérve taro=táró felszínre hozó  egyszerű, tiszta, mint a tar, ó pedig az egész körforgás, mint kép

Régen mit neveztek tárónak?  A  barlang bejáratát, ami mit takart értékes anyagokat, ásványokat akkor a taro hozzávezet minket a nem látható dolgokhoz

Ha a betűket átalakítjuk számokká és a sámánok hármas tagozódását figyeljük meg, akkor a T 2 es számhoz tartozik de spirituális rezgés. Az A betű az akarathoz az egyhez rendel, de fizikai rezgés. Az R betű a spiritualitáshoz rendel de szellemi rezgés, 9 szám . Az O betű a 6-os számhoz tartozik és lelki rezgés,maga a lélek körforgása, a folyamat, ami a kreativitás szellemi tartalma…ha ezt értelmezzük, akkor látjuk a képet mire mutat rá a taro?

 

1 A, J, S              1 A tökéletes szám, az egység szimbóluma, taro-mágus  Ami fent van, egyenlő azzal, ami lent van, ami lent van, egyenlő azzal, ami fent van.”,

2 B, K, T                2 A dualitás, az ellentétpárok száma.  egység helyett kétség, lélek megnyilvánulása, taro-főpapnő

3 C, L, U                3 Az ellentétek feloldásának száma. A váratlan felemelkedés,  a szentháromságban rejlő tökéletes egység jelképe. taro-császárnő,

4 D, M, V               4 A rend és titkok jelölője.  negatív számnak nevezték, sok bajt hozhat, taro-császár,

5 E, N, W               5 A korlátok nélküli szabadság jelölője, taro-proféta

6 F, O, X                6 A kiegyensúlyozottság, a jólét és az egészség jelképe. taro-szerelmes,

7 G, P, Y                7 A bölcsesség, az okkult tudás, a feltárandó titkok száma.  a napok és (az akkor ismert és megfigyelt) bolygók száma tette kabbalisztikus erejűvé. Háromszor vagy hétszer kellett elmondani a varázsigét, hogy hasson. A hippokratészi orvoslásban a hetedik napot tartották a beteg krízisnapjának, ha azt túlélte, életben maradt, taro-diadalszekér,

8 H, Q, Z               8 Negatív rezgéseket közvetítő szám. végtelen, taro - igazság,

9 I, R                      9 A megtestesült erő, taro-remete,  

 10 A hatalom, a szövetségek, taro-szerencsekerék,

 11 A számmisztika egyik mesterszáma, amely a nagy lehetőségek mellett rejtett veszélyeket is tartogat. Uralkodó bolygója az Uránusz, taro-erő,

22 Szintén mesterszám: az igazi szerencsét jelöli, Uralkodó bolygójának a Plútót tartják, ez jelzi azt a pusztítva építő energiát

 

akadémikus tudomány = akad – mi- kus = akadozó egyesülés, aminek nem kéne annyi mindent hangoztatnia……..akik betűkből és számokból rakták össze a tudományt ….miből vannak a betűk és a számok? Képekből

A betű az alkémia, tűz jele mi az igéje? Ha teszek valamit, akkor azt, hogy hívom másképpen…más-kép-ben…csinálok =csin-állok, min  állok? A „csí”-n……213 magyar szó van, ami a „ csí”-vel kezdődik.

Teremtés hármas rétege, hogy felülről lefelé, belülről kifelé és férfi energia szükséges bármihez, amit szeretnék csin –álni= csinálni

Kisfiúra régen azt mondták, mint a csík, kislányra csitri, csi -golyók a csigolyák

És az eddig átbeszéltekből  emlékeztek az A betű értéke?   Értéke az 1. Mi bennük a közös? Az, hogy felfelé mutat mindkettő.  És mi van fent, amiből élünk ?A  nap….

Összefüggés rendszere-nem magyarul az analóg an –lóg

Folyékony, másképpen , ami visszafelé él

Lélek az kel és él ez azt mutatja van lélek vándorlás tehát reinkarnció

Pitagorász Szamos szigetén születet= szám –ős szigetén

Pitagorazs 22 évig Tébában, Egyiptomban tanult….mit? Akkor voltak könyvek? Nem, akkor képeket tanult. Miért 22 évig? (taro beavatási módszer, taro 22 kép, 22 aspektus megértése) Hazament és összerakta a numerológiát - névelemzési módszert…

Egyjegyű számok magyar jelentéseiből 1-2 példa

1 csinálok, gyerünk, akarat, sorszámilag hogy mondjuk? első= ős –le

Aki jól hívja le az ősi tudást az lehetőséget kap.= le –hét-ősséget. Tehát aki jól hívja le a hét ősséget azt úgyhívju kte-hét-s-ég=tehetség

2(kettő…egytő+egytő= két-tő…értitek a képet, milyen nehéz az egyről a kettőre jutni? Ugyanakkor benne van ebben a választás „ Y”, amiben nem lehet valami csak jó vagy rossz, mert mindkettő kell, mivel egytől származik, indul. Az „Y” a kígyó nyelve, ipszilon két szára a két agyfélteke és ha létrejön köztük a kontaktus akkor megjelenik a körte=kör-te, ami ha fel is villan, akkor megvilágosodunk…. ide tartozik a fekete és a fehér, ami önmagában nincs csupán a szándék dönti el mi lesz belőle

Az emberi agy rövidtávú memóriával dolgozik. hol rögzíti a képeket? A hosszú távú memóriában, mert ott beépül……így adták át a tudást régen, szájról-szájra, képekben………….képesség az kép és ég

Mindenkép= minden-kép

teremtést= teremt - és--------következménye majd megjelenik, mint ok-okozat törvénye…

Beszéltünk már régebben Éváról…….Mit csinált Éva? Megfogta az almát =fog -almák =fogalmak birtoklása a tudás és elvesztjük a (6 )halhatatlanságot=hal-halhatatlan-s –ágat, tehát a tudás kapaszkodó az örök élethez

Asztrológia mivel dolgozik? Csillagképekkel. Hogy hívjuk a horoszkópot, ami pók, hogy képlet= kép-let

gondolat fialja a szót=gond-lát…avagy boldogok a tudatlanok, mert bár jó, ha látunk dolgokat, ugyanakkor választás elé állít minket, ami néha gond

Még akkor nézzünk meg befejezésképpen egy pár fogalmat=be-fejet –és –képben,  ami  rezegteti a belső gondolat ami megjelenik benned képben

 

Szabad akarat = szab-elvesz,  ad-kapok valamit,  akar-elvesz, elér, nyúl érte.

Minden akarat ad és elvesz valamit, minden döntésnek van vesztesége és nyeresége!

 

egy, egység= mindenség= 1,A,piros,arany,akarat,kinyilvánítás, önálló.   „ség”=s- ég, égi, energia,(mint égés),amely átalakuláshoz vezet

Egységben lenni folyamatos változással/átalakulással jár, ami a mindig minden változik és semmi sem állandó tanítást tartalmazza

 

egészség= egy akarata mellett megjelenik az ész a gondolat, amely összeköti az embert az égi tudással és a fejlődés lehetőségével. Ugyanakkor benne van, ami fent az lent és fordítva energiája is eg-ég, ész, ég.

Az lehet egészséges, aki ismeri, a mindig minden változik elméletét, elfogadja és meg is éli. Változással változik a gondolkodásom is, tehát mim? Gondol-kódom -kódom változik, s egyben a  rezgésem.

 

élet=él, van mozog, lüktet,      Let-lett-lét= valamivé alakul, ugyanakkor tartalmazza a tél szót , amely az elvonulás, magunkra figyelés, megértést, információk feldolgozását, megélését tartalmazza,       éle-sebezhetőség, kirekesztettség, meg nem értettség.

Az élet igazi értelme a valamivé/valakivé alakulás, az egyéni út, amelyben szükség van időnként a megállásra és az önismeretre, információk megélésére s ez fájdalommal járhat, melyben azt vehetjük észre, hogy eddigi barátaink ismerőseink nem értenek meg minket, esetleg elfordulnak tőlünk.

 

igazság= iga, utána járás,nehézség, kemény munka      zság-zsák, bezártság, kirekesztés, elhatárolódást képezi le.

Aki az igazát szeretné bizonyítani,megélni,  az sok nehézséggel találja szemben önmagát, ítélkezésekkel, kirekesztésekkel nehezítve s kemény kitartó munkát kell felvállalnia, hogy ezt másoknak is meg tudja mutatni.

Nem az számít, kinek van igaza, hanem az hogy ki tud az egészre figyelni közben is. Járj nyitott szemmel és élj meg minden pillanatot

 

 ehhez tudás= tudja ha keresi,      „ás” utána, tanul…

tanulás=tan- anyag,információ, bölcsesség     ul,ül- időt szán rá,csak azzal foglalkozik,    ás-keres, kutat,könyvtáraz

Tudáshoz kell a tanulásra szánt idő, meg kell állni és kutatni a pillanat/téma üzenete után, fejlődni, változni  csak megállás és kitartás mellett lehetséges.

 

 

 

kitartás=ki-külső, megnyilvánuló,    tar-tár   nyitás, érdeklődés, sebezhetőség,   ás megfigyelés, keresés, kutatás

Tehát a kitartás egyáltalán nem merevség, épp ellenkezőleg nyitottságra épülő kíváncsisággal társuló, figyelő és kereső energia.

kereső = kér-megfogalmaz, jó helyen kéri     eső-áradás, fentről jövő áradás, érzelem

Tudnunk kell, mit akarunk s kérni kell. Kérésünket mindig konkrétan meg kell fogalmaznunk és átélve, érzelmekkel telítve, megfelelő helyre kell címeznünk. Ha így tesszük meg lesz az eredmény.

érzelem= ér- áradás, áramlás, megélés, átélés…..egyben visszafelé Ré az egyiptomi napisten, amely megtestesíti az akaratot, mint nap/1, melegséget, izzást, amely az áramlással is jár

„elem”- alapok, tudás, minden részei

Az érzelmek gyakran szélsőségekkel járhatnak, amelyet a bölcsesség/tudás tud csupán mederben tartani, ehhez ismernünk kell az alapokat (lélek, ÉN, )s ennek minden részét a megfelelő időben alkalmazni.

 

Áldott tanulást, bölcsülést kívánok, minden kedves olvasómnak!

Sárga felhangos ember 252 KIN, Orlovszky Andrea